تماس با ما

در حال بارگیری...

دفتر مرکزی الیمپوس

سوالات عمومی
hqinquiries@olympus.com

مطبوعات و رسانه ها

معین یوسفی:
moeinyousefi@olympus.com
اسکایپ
Moein Yousefi

گفت و گوی کاری

محمدمهدی جبارپور:
mahdim5945@gmail.com
اسکایپ
Mahdi Jabbarpour

منابع انسانی

سارا احمدی:
sara_ahmadi@olympus.com
اسکایپ
Sara Ahmadi

نامه ای

برای ما ارسال کنید

آیا سوالی درباره شبکه اجتماعی الیمپوس دارید؟

برای ما نامه ای بفرستید و ما در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد!